Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlığı Gerekli belgeler

Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlığı Gerekli belgeler

GEREKLİ BELGELER

Tüm Başvuru Sahiplerinin aşağıdakileri sağlamaları gerekmektedir:

 • Tamamlanan C1 başvuru formu
 • Tamamlanan C2 başvuru formu
 • Tamamlanan C3 başvuru formu
 • Tam doğum kaydının orijinal sertifikası veya doğum belgesinin tasdikli kopyası (örneğin, ebeveyninizin ayrıntılarını da içeren bir doğum belgesi veya hanehalkı kaydı, aile kitabı vb.)
 • İsim değişikliğinin kanıtının tasdikli kopyası (Tapu Anketleri veya varsa yargı eşdeğeri)
 • Mevcut ulusal kimlik kartlarının onaylı kopyası (16 yaş altı çocuklar hariç tutulmuştur)
 • Mevcut pasaport (lar) ın adı, fotoğraf vatandaşlığı / uyruğu, düzenlenme tarihi ve yeri, son kullanma tarihi, pasaport numarası ve veren ülkeyi gösteren onaylı kopyası.
 • HIV Test Sonuçları 3 aydan daha eski olmamalıdır (12 yaşın altındaki çocuklar muaftır)
 • Vatandaşlık ülkesinden ve son 1 yılda 10 yıldan fazla yaşadığınız herhangi bir ülkeden “Sabıka kaydı olmayan belge” veya “polis izni belgesi” (16 yaşından küçük çocuklar hariç)
 • Son altı (6) ay içinde çekilmiş, yaklaşık 35 x 45 mm boyutunda altı (6) fotoğraf (fotoğraflardan bir tanesi sertifikalandırılmalı ve C2 formuna eklenmelidir)

Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlığı Gerekli belgeler

Ana başvuru sahibinden istenen diğer destekleyici belgeler:

 • C4 başvuru formu (SIDF Seçeneği)
 • Tamamlanmış Satın Alma ve Satış Sözleşmesi (Onaylı Gayrimenkul Seçeneği)
 • 1 aydan daha eski olmayan en az 6 asıl profesyonel referans (örneğin bir avukat, noter, imtiyazlı muhasebeci veya diğer benzer uzmanlardan).
 • Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 12 aylık Banka Hesap Özetleri
 • Uluslararası kabul görmüş bir banka tarafından 1 aydan daha eski olmayan en az 6 orijinal banka referans mektubu.
 • Askeri Kayıtların tasdikli kopyası veya askerlik hizmetinden muafiyet (varsa)
 • 1 ikamet adresi kanıtının orijinal belgesi (örn. Tam adı ve adresi gösteren yeni bir hizmet faturasının veya banka ekstresinin tasdikli kopyası veya bir banka, avukat, muhasebeci veya noterden yazılı onay).
 • İstihdamın başlangıcını, elde tutulan pozisyonu ve kazanılan maaşı belirten İstihdam Mektupları
 • İşletme Lisansı veya Kuruluş belgelerinin onaylı kopyası
 • 1 Varsa, evlilik kaydının aslı alıntısı veya varsa evlilik belgelerinin onaylı bir kopyası
 • Boşanma belgelerinin tasdikli kopyası (varsa).
 • St Kitts ve Nevis'e yatırılacak fon kaynağının ifadesi ve kanıtı
 • Başvuranların 18-30 yaşları arasındaki Mali Destek Beyanı
 • Üniversite Derecelerinin onaylı kopyası (varsa)
 • Avukatın sınırlı gücü